Utveckling av säljprocess

Vi erbjuder professionell hjälp med framtagning och implementering av säljprocesser för att optimera din försäljningsorganisation.

Några våra bästa skäl till varför du bör överväga att utveckla din säljprocess:

Expertis inom säljprocesser:

Vårt team av experter har omfattande erfarenhet och kunskap inom utformning och implementering av effektiva säljprocesser. Vi förstår att varje företag är unikt och har olika behov, och vi kan hjälpa dig att skapa en skräddarsydd säljprocess som passar just din organisation.

Optimerad försäljningseffektivitet:

Genom att ha en tydlig och strukturerad säljprocess kan du optimera din försäljningseffektivitet. Vi hjälper dig att identifiera och kartlägga de olika stegen i säljprocessen, definiera klara mål och mätbara resultat, samt implementera verktyg och metoder för att maximera framgången vid varje steg.

Vad våra kunder tycker

Vi skräddarsyr ett upplägg som passar våra kunder med en blandning av fysiska träffar, digitala möten och avstämningar på mail eller telefon. Resultatet blir ett förbättrat säljfokus och en ökad självsäkerhet som leder till fler och lönsammare affärer. Vi hoppas att ditt företag är nästa på tur!

”Innan vi började jobba med Salesedge så hade vi ingen tydlig process för hur vi hanterade försäljning. Trots att vi inte är säljare till yrket ser vi nu värdet av att jobba strukturerat även innan våra samarbeten är igång. Vi ser oss själva fortfarande inte som säljare, men vi vet att vi kan hjälpa våra kunder att hitta rätt lösning på ett sätt som känns naturligt för både oss och kunden genom att få svar på viktiga frågor.

Vi är väldigt nöjda med det arbete som Salesedge har levererat och tror att fler företag kan stå inför samma utmaningar utan tydligt ”varför” i införsäljningsfasen. Då rekommenderar vi varmt Salesedge som en professionell partner.”

Olof Bokedal
COO | Odd Hill

”Vi på Sejfo tog hjälp av Salesedge för att få en tydligare struktur i vårt säljarbete. Salesedge har verkligen levererat och hjälpt oss att bli bättre på att hjälpa våra kunder. Nu har vi en tydlighet i säljprocessen, förstår hur psykologin fungerar i säljsamtal och har blivit bättre på att identifiera kundernas behov.

Det resulterade direkt i en affär där vi använt flera lärdomar av Salesedge. Vi kan varmt rekommendera andra företag som behöver hjälp att nå goda och långsiktiga säljresultat att anlita Salesedge!”

Karl Ingström
Director of Sales | Sejfo Group

”Salesedge är holistiska, suveräna och sympatiska. De lär inte ut några plattityder eller sälj-repliker utan är moderna och jag önskar att de ska sprida sina säljkunskaper i hela världen!

På en skala på 1-10 för om Salesedge levde upp till mina förväntningar och om jag skulle rekommendera dem för andra är det en klockren 10:a. De ger verkligen valuta för pengarna”

Isabella Holmqvist
Deputy Sales Manager | Ecomal

Låt oss bygga en säljprocess som fokuserar på allt det viktiga.

Vill du slipa på företagets säljprocess och säkerställa bättre resultat? Låt oss hjälpa dig att utveckla en framgångsrik säljprocess som driver försäljning och förbättrar kundupplevelsen.

Utbildning och stöd:

Vi stöttar dig inte bara i framtagningen och implementeringen av säljprocessen, utan erbjuder också utbildning och stöd till ditt team.

Vi säkerställer att alla involverade är bekanta med den nya säljprocessen och har de kunskaper och verktyg som krävs för att framgångsrikt arbeta enligt den.

För en optimal effekt av säljprocessen rekommenderar vi att du adderar säljcoaching på individnivå för att kunna fånga upp möjligheter och utmaningar som kan uppstå när säljarna jobbar med sina verkliga affärer. Läs mer om hur vi säljcoachar här.

Mätbara resultat och analys:

Vi fokuserar på att skapa mätbara resultat för att utvärdera prestationen i din säljprocess. Genom att kontinuerligt övervaka och analysera data och aktivitet kan vi identifiera områden för förbättring och implementera justeringar för att optimera din försäljningseffektivitet.

Förbättrad kundupplevelse:

En väldefinierad säljprocess hjälper dig inte bara att öka försäljningen, utan också att förbättra kundupplevelsen. Genom att ha en strukturerad process kan du säkerställa att dina kunder får en konsekvent och positiv upplevelse genom hela säljresan, vilket leder till ökad kundnöjdhet och lojalitet.

Vår process

Med vår expertis och skräddarsydda tillvägagångssätt kan vi hjälpa dig
att nå dina försäljningsmål och skapa en stark och effektiv försäljningsorganisation.

1

Uppstartsintervju

I ett uppstartsintervju får vi lära känna dig och ditt företag. Vi diskuterar säljmål, kundbas och er nuvarande säljprocess. Detta ger oss en bra grund för att designa en säljprocess som är anpassad till dina behov och verklighet.

2

Workshop för att samskapa säljprocess

I en workshop samskapar vi en säljprocess tillsammans med dig och dina säljare. Vi använder oss av olika verktyg och metoder för att säkerställa att processen är effektiv pedagogisk.

3

Workshop för att implementera säljprocess

I en workshop implementerar vi den nya säljprocessen tillsammans med dig och dina säljare. Vi säkerställer att alla förstår processen och att de har de verktyg och resurser de behöver för att lyckas.

4

Uppföljning och finjustering

Efter att den nya säljprocessen har implementerats följer vi upp med dig och dina säljare. Vi gör justeringar efter behov för att säkerställa att processen är effektiv och effektiv.

5

Löpande säljcoaching

Vi erbjuder löpande säljcoaching för att hjälpa dig och dina säljare att utveckla sina säljfärdigheter. Coachingen kan fokusera på specifika områden, till exempel hur man bygger relationer, skapar värde och avslutar affärer.

Är du redo för ny tillväxt.

Dags att ta tag i försäljningen?

Ja! Berätta mer!