Sep 19, 2023

Hur sätter man mål inom försäljning?

Innehållsförteckning:

  • SMART modellen
  • S - Specifikt
  • M - Mätbart
  • A - Accepterat
  • R - Realistiskt
  • T - Tidsbestämd
  • Exemepel
  • Börja använd SMART-modellen du med!

Att sätta mål är en viktig del av personlig och professionell utveckling. SMART-modellen är ett allmänt använt ramverk för målsättning som kan hjälpa dig att skapa tydliga, genomförbara och uppnåbara mål.

Förkortningen SMART står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt. Låt oss ta en närmare titt på vart och ett av dessa element:

S - Specifikt:

Ditt mål bör vara tydligt och väldefinierat. Den ska svara på frågor som vad du vill åstadkomma, varför det är viktigt och vem som är inblandad. Till exempel, istället för att sätta ett mål att ”sälja mer” så kan du definiera det som att ”säljorganisationen ska öka försäljningen med 100 000 kr till årsskiftet”

M - Mätbart:

Ditt mål bör vara kvantifierbart så att du kan spåra dina framsteg. Det betyder att du ska kunna mäta om du har uppnått ditt mål eller inte. Det innebär också att du måste veta var du befinner dig idag, så att du vet var du började.

A - Accepterat:

Du kan komma att behöva involvera flera personer i ditt beslut så att det ligger i linje med en säljorganisations huvudinriktning. Om du exempelvis säger att ni ska öka er försäljning med 300% så kanske det inte finns möjlighet att göra det om du frågar lagret som redan nu är på bristningsgränsen. Involvera andra personer så att du inte driver igenom mål som inte andra skriver under på.

R - Realistiskt:

Du behöver sätta mål som faktiskt går att uppnå. Risken är annars att målet blir de-motiverande istället för motiverande. Då kan det lätt komma ursäkter som ”det var aldrig ens lönt att försöka” och så görs inte de insatser som krävdes.

T - Tidsbestämd:

Ditt mål bör ha en deadline för slutförande. Detta hjälper dig att hålla dig fokuserad och motiverad, och det låter dig också mäta dina framsteg. Att sätta ett datum gör också att du kan se din progress och på så vis även se om målet bör revideras för att fortsätta vara realistiskt, eller om du kanske rent av ska öka målet för att nå ännu bättre resultat.

Exemepelvis:

Ett bra exempel på ett mål som är SMART är: ”Säljavdelningen ska öka sin försäljning med 50% mot föregående år under Q1 2023.”

När du sätter upp dina mål är det viktigt att komma ihåg att de ska vara utmanande men också möjliga. Det är också viktigt att fokusera på ett mål i taget, eftersom det kan vara överväldigande att försöka uppnå flera mål samtidigt. Kom ihåg att se över dina framsteg regelbundet och justera dina mål om det behövs.

Börja använd SMART-modellen du med!

Sammanfattningsvis, att sätta upp mål med SMART-modellen kan hjälpa dig att skapa tydliga, genomförbara och uppnåbara mål. Detta ramverk kan användas för personlig och professionell utveckling och kan hjälpa dig att hålla dig fokuserad och motiverad för att uppnå dina mål.

Fler inlägg

Försäljning

SPIN Selling – Ställ rätt frågor och sälj mer

SPIN Selling är en mycket effektiv försäljningsmetodik som har använts av toppförsäljare världen över för att stänga fler affärer och öka sin inkomst.
Läs hela inlägget
Försäljning

Vad är ett CRM-system och vilket ska man använda?

Ett CRM-system, eller kundrelationshanteringssystem, är ett viktigt verktyg för företag som vill skapa struktur i sitt säljarbete.
Läs hela inlägget

Dags att ta tag i försäljningen?

Boka ett möte med oss