Sep 19, 2023

Vad är ett CRM-system och vilket ska man använda?

Innehållsförteckning:

  • CRM-system hjälper dig till bättre kommunikation och service
  • Vilket CRM-system är bäst?
  • Vad kostar ett CRM-system?
  • Vilka CRM-system finns det?

Ett CRM-system, eller kundrelationshanteringssystem, är ett viktigt verktyg för företag som vill skapa struktur i sitt säljarbete. Med ett CRM-system kan man samla all information om sina kunder och leads på ett och samma ställe, vilket gör det enklare att följa upp pågående affärer och identifiera nya möjligheter.

Ett av de viktigaste syftena med ett CRM-system är att automatisera och effektivisera säljprocessen. Genom att använda ett CRM-system kan man skapa en tydlig och systematisk arbetsrutin för hur man hanterar leads, genomför försäljning och följer upp efteråt. Detta gör det enklare att hålla koll på var man befinner sig i processen, och vad som behöver göras för att nå nästa steg.

CRM-system hjälper dig till bättre kommunikation och service

Ett annat viktigt syfte med ett CRM-system är att förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika avdelningar i företaget. Genom att all information om kunder och leads finns samlad på ett och samma ställe, kan alla i företaget ha tillgång till den senaste informationen och arbeta tillsammans mot gemensamma mål.

Ett CRM-system kan också hjälpa till att skapa en bättre relation till kunderna genom att göra det enklare att hålla kontakten och ge service. Man kan snabbt och enkelt hitta tidigare kommunikation och historik, vilket gör det enklare att ge personlig service oavsett vem som tar kontakt.

Vilket CRM-system är bäst?

Det finns en mängd olika CRM-system på marknaden, och vilken som är bäst för dig är högst individuellt för företaget. Du bör undersöka olika alternativ för att se vilka olika funktioner som finns hos respektive system. Vissa system har integrationer som kan vara viktigt för att underlätta mot andra av företaget system och program.

Vad kostar ett CRM-system?

Ett CRM-system kan kosta allt från noll till flera tusen kronor per månad. Ofta beror det på hur många användare man har och vilken komplexitet lösningen ska ha. Här gäller det att förstå vilket värde ett system kan skapa för dig så att man inte lägger för mycket pengar på det mest avancerade systemet om du bara behöver det som en uppdaterad kontaktbok till exempel.

Vilka CRM-system finns det?

Det finns en uppsjö av CRM-system på marknaden. En del av dem är svenskutvecklade vilket kan underlätta för ett företag med en svensk verksamhet. Nedan följer en lista på olika system med länkar till deras hemsidor.

  • Hubspot – Ett av marknadens största som också funkar bra med marketing automation. https://www.hubspot.com/
  • Salesforce – Ännu en jätte som passar bäst för de stora företagen med många anställda. www.salesforce.com
  • Lime – Svenskt CRM som är bäst på att skräddarsy lösningar. www.lime-technologies.com
  • Membrain – Nytänkande CRM med hög anpassningsförmåga och automationsfunktioner. www.membrain.com

Sammantaget kan ett CRM-system hjälpa företag att skapa struktur i sitt säljarbete genom att automatisera och effektivisera processerna, förbättra kommunikationen och samarbetet mellan olika avdelningar och skapa en bättre relation till kunderna. Det är därför ett viktigt verktyg för företag som vill växa och bli mer effektiva.

Fler inlägg

Försäljning

SPIN Selling – Ställ rätt frågor och sälj mer

SPIN Selling är en mycket effektiv försäljningsmetodik som har använts av toppförsäljare världen över för att stänga fler affärer och öka sin inkomst.
Läs hela inlägget
Försäljning

Hur sätter man mål inom försäljning?

SMART-modellen är ett allmänt använt ramverk för målsättning som kan hjälpa dig att skapa tydliga, genomförbara och uppnåbara mål.
Läs hela inlägget

Dags att ta tag i försäljningen?

Boka ett möte med oss